ABC Silk Foam Flowers / Pianka Jedwabna od A do Z

WHAT IS THE SILK FOAM? 
CO TO JEST PIANKA JEDWABNA?

Silk foam is one of the kinds of foam for flower making. 
It is very soft, flexible foam, easy to shape with fingers. 

Pianka jedwabna jest jednym z dostępnych rodzajów pianki do robienia kwiatków.
Ten bardzo miękki i elastyczny materiał łatwo ukształtować palcami.

Silk foam is mostly used to create natural-looking or shabby chic flower arrangements
Pianka jedwabna w większości wykorzystywana jest do tworzenia naturalnych oraz w stylu shabby chic aranzacji kwiatowych.
Silk foam can be found in a few colors, but the most popular and easiest to find in white.
Pianka jedwabna jest dostępna w kilku kolorach, jednak najbardziej popularna jest biała.

WHAT FLOWERS YOU CAN CREATE WITH SILK FOAM
JAKIE KWIATY MOŻNA STWORZYĆ Z PIANKI JEDWABNEJ?

You can create any size and any shape of flowers cutting petals with scissors, using templates or cutting dies. For my arrangement I used Lady E Design cutting dies for all flowers and leaves.
Z pianki stworzycie kwiaty w rozmiarze i kształcie jaki sobie wymyślicie. Płatki mozna wycinać nozyczkami, z szablonów czy wykrojnikami. Kwiatki i liście do mojej aranżacji wycięłam wykrojnikami Lady E Design.

HOW TO CREATE VEINS ON THE LEAVES?
JAK UZYSKAĆ ŻYŁKI NA LIŚCIACH?
To create veins on the leaves I use moulds. Watch my short video tutorial to see how to use molds:
Do stworzenia żyłek na liściach używam moldów. Obejrzyjcie mój krótki tutorial by zobaczyć jak uzywać molda: 


HOW TO COLOUR SILK FOAM? 
JAK FARBOWAC PIANKĘ JEDWABNĄ?

To add or change the color of silk foam you can use inks, oil & soft pastels, acrylic paints. I use them all :)
Aby dodać lub zmienić kolor pianki jedwabnej możecie uzyć tuszy, suchych i olejnych pasteli a także farb akrylowych. Ja osobiście używam wszystkich powyższych :)

WHAT DO YOU NEED TO MAKE SILK FOAM FLOWERS?
CZEGO POTRZEBUJESZ DO STWRZENIA KWIATÓW Z PIANKI JEDWABNEJ?

1. Silk foam / Piank jedwabna
2. Scissors, cutting dies, templates / Nozyczki, wykrojniki lub szablon
3. Inks, pastels, sponge / Tusz, pastele, gąbeczki
4. Stamens / Pręciki
5. Floristic wire / Drut florystyczny
6. Florisitc tape / Taśma florystyczna
8. Hot glue / Klej na gorąco


Do you have any questions? Write it in the comment :)
Macie jakieś pytania? Piszcie w komentarzu :)

Pleaae find more video tutorials on my youtube channel:
Więcej kursów wideo znajdziecie na moim kanale, zapraszam!


thanks for visiting me! 
HUGS XX

2 comments

Dziękuję za poświęconą chwilę i dobre słowo.
Thanks so much for stopping by! Have a wonderful day!